DRESS CODE – Jak dopracować wygląd w zgodzie z osobowością i wymogami sytuacji?

 

Często nie jesteśmy zadowoleni z własnego wyglądu, co powoduje niepewność. Poprzez sztukę doboru kolorów, krojów i dodatków w zdecydowany sposób możemy udoskonalić nasz wygląd, uzyskać harmonii i wypracować swój własny styl w zgodzie z wykonywaną działalnością, osobowością i typem urody. CELE: Łatwość dobierania odpowiedniej garderoby Umiejętność podkreślenia urody i tuszowania niedostatków Poznanie zasad dress code’u TEMATY: Wygląd w zgodzie z osobowością Budowanie autorytetu poprzez wizerunek […]

Czytaj więcej...

LIDER ZESPOŁU, CZYLI NOWOCZESNY MENEDŻER

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają i udoskonalają umiejętność łączenia ról lidera i współczesnego menedżera, który potrafi zbudować zespół nastawiony na współpracę. Ponadto celem szkolenia jest udoskonalenie komunikacji w zespole, radzenie sobie z konfliktem oraz emocjami pracowników podczas trudnych rozmów. TEMATY: Rola lidera w organizacji (znaczenie świadomości tożsamości zespołu dla wzajemnego wsparcia, przepływu niezbędnych informacji dla osiągania wspólnych celów zespołu i całej organizacji) Lider i menedżer – różnice […]

Czytaj więcej...

BUDOWANIE ZESPOŁU

 

Celem szkolenia jest umiejętność tworzenia zespołu nastawionego na współpracę, udoskonalenie komunikacji, przepływu informacji oraz budowanie zaufania. TEMATY: Komunikacja Wielopłaszczyznowe myślenie Znaczenie kontekstu we wzajemnym zrozumieniu Kanały przekazu informacji – spójność w budowaniu wiarygodności Wartości organizacji (rozwój, partnerstwo, odwaga) i wartości osobiste Błędy/stopery językowe – dążenie do jasnego przekazu(dostosowanie komunikatów do odbiorcy) Intonacja i mowa ciała Budowa zespołu Wizja i misja organizacji – wspólne rozumienie, […]

Czytaj więcej...

Memo Writing

 

Korespondencja służbowa jest mało lubianą formą komunikacji, ponieważ nie uzyskujemy natychmiast informacji zwrotnej. Poza tym list/memo jest trwałym dokumentem. Po wysłaniu niczego już nie możemy zmienić. A każda korespondencja jest odbiciem lustrzanym nadawcy… Cel szkolenia Poznanie formy memorandum (układ i styl) Umiejętność formułowania treści memorandum Unikanie błędów Efekt Uczestnicy zdobywają większą łatwość pisania służbowej korespondencji i unikania błędów. Tematy […]

Czytaj więcej...

Etykieta biznesu

 

Na dzisiejszej konkurencyjnej i często agresywnej arenie biznesu, znajomość etykiety jest po prostu dodatkowym narzędziem, niezbędnym na ścieżce kariery zawodowej. Znajomość etykiety ułatwia zdobycie awansu, pozwala wyróżnić się spośród konkurencji, która jest nie mniej przygotowana technicznie i której oferta może być zbliżona. Etykieta biznesu daje przewagę i dodaje pewności siebie oraz pozwala cieszyć się autorytetem. Cele szkolenia Poznanie zasad etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną […]

Czytaj więcej...

Protokół dyplomatyczny

 

W obecnym świecie jesteśmy świadkami gwałtownie rozwijającej się ekonomii globalnej. Aby odnieść sukces na arenie międzynarodowej, osoby zarządzające muszą być świadome różnic kulturowych oraz zasad protokołu dyplomatycznego, obowiązującego w kontaktach na całym świecie. Wchodząc w relacje z przedstawicielami światowego biznesu, dążąc do ustanowienia wzajemnie korzystnych stosunków, znajomość protokołu dyplomatycznego jest nieodzownym narzędziem, które pozwoli podczas prowadzenia ważnych rozmów skoncentrować się na omawianych kwestiach, a nie […]

Czytaj więcej...

Sztuka wystąpień publicznych

 

Jak przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie lub prezentację, aby przekonać audytorium, jak zdobyć i utrzymać zainteresowanie audytorium. Z badań przeprowadzonych przez amerykańską prezenterkę wynika, że upodobania publiczności na całym świecie są podobne. Publiczność wybaczy mówcom i prezenterom prawie wszystko oprócz nudy. Szkolenie w wersji polskiej – prowadzone przy współudziale aktora lub reżysera. Cele szkolenia Jak zdobyć uwagę publiczności i  utrzymać zainteresowanie do końca […]

Czytaj więcej...

Etykieta biznesu dla asystentek

 

Cel szkolenia Poznanie zasad etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych Organizacja przyjęć z udziałem klientów, gości honorowych Organizacja pracy biura Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (profesjonalna autoprezentacja, dobór stroju dla zdobycia autorytetu)

Czytaj więcej...

Korespondencja służbowa – jak napisać list służbowy w zgodzie z zasadami

 

Korespondencja służbowa jest mało lubianą formą komunikacji, ponieważ nie uzyskujemy natychmiast informacji zwrotnej. Poza tym list jest trwałym dokumentem. Po wysłaniu niczego już nie możemy zmienić. A każda korespondencja jest odbiciem lustrzanym nadawcy? Cel szkolenia Poznanie formy listu służbowego (układ) Umiejętność formułowania treści Poznanie zwrotów grzecznościowych i tytułów Efekt Uczestnicy zdobywają większą łatwość pisania służbowej korespondencji i unikania błędów. […]

Czytaj więcej...

Sztuka wystąpień – warsztaty aktorskie

 

Prezenterzy, wykładowcy, mówcy – mają szeroką wiedzę na temat sztuki wystąpień, ale nie są w stanie jej wykorzystać? Szkolenie prowadzone przy współudziale aktora lub reżysera. Cele szkolenia Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce Nabranie swobody na scenie Wypracowanie własnego stylu Tematy Opanowanie mowy ciała i intonacji Praca nad głosem ? wydobywanie pełni głosu Wizualizacje innych rzeczywistości i koncentracja Pobudzanie wyobraźni Ćwiczenia na odprężenie się, […]

Czytaj więcej...

Zachowanie przed kamerą

 

Coraz częściej menedżerowie spotykają się z koniecznością udzielania wywiadów, wystąpień przed kamerą, co budzi ich lęk i paraliżuje myśli. Media natomiast są najlepszym narzędziem dla kreowania wizerunku firmy, co można w pełni wykorzystać, zdobywszy niezbędne umiejętności. Cel szkolenia Zdobycie swobody bycia przed kamerą Autorytet przy udzielaniu wywiadów Umiejętność przekonania do własnej koncepcji Jak się ?nie dać? dziennikarzom Efekt Uczestnicy zdobywają większą […]

Czytaj więcej...

Sztuka prezentacji i argumentacji

 

Jak przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie lub prezentację, aby przekonać audytorium, jak zdobyć i utrzymać zainteresowanie audytorium. Z badań przeprowadzonych przez amerykańską prezenterkę wynika, że upodobania publiczności na całym świecie są podobne. Publiczność wybaczy mówcom i prezenterom prawie wszystko oprócz nudy. Szkolenie prowadzone przy współudziale aktora lub reżysera. Cele szkolenia Jak zdobyć uwagę publiczności i  utrzymać zainteresowanie do końca prezentacji. Jak być […]

Czytaj więcej...

Komunikacja z trudnym klientem

 

Jak sobie radzić w sytuacjach budzących emocje. Cel szkolenia Poznanie zasad zachowania przy reklamacji Eliminowanie błędów w rozmowach telefonicznych Umiejętność oceny zachowania Efekt Uczestnicy zdobywają większą łatwość rozwiązywania problemów klienta na zasadzie win-win. Tematy Co to jest konflikt Zasady rozwiązywania konfliktu Wprowadzenie do Analiz Transakcyjnych, czyli zrozumienie dynamiki relacji pomiędzy dwoma osobami w sytuacji emocjonalnie trudne Gry psychologiczne – przegląd i analiza […]

Czytaj więcej...

Zasady skutecznego działania

 

Szkolenie “Zasady skutecznego działania” ukierunkowane jest na zmianę mentalności Uczestników, na budowanie nastawienia na zmiany we własnym życiu. Szkolenie doskonali komunikację w zespole oraz wzmacnia identyfikację pracowników z firmą. Wielkie znaczenie przywiązywane jest także do tworzenia postaw współpracy i współdziałania w zespole z uwzględnieniem wizji i misji firmy oraz z uwzględnieniem indywidualnych cech jednostek. Cele szkolenia Poznanie zasad skutecznego działania. Umiejętność tworzenia własnej misji oraz misji zespołu. Umiejętność hierarchizacji zadań […]

Czytaj więcej...

Różnice kulturowe

 

Przygotowanie do kontaktów międzynarodowych. Zasada dostosowania jako główna zasada protokołu dyplomatycznego w kontaktach międzynarodowych. Wielopoziomowy charakter rozumienia. Hierarchia wartości właściwa danej kulturze. Świadomość różnic kulturowych. Style komunikacji, zwyczaje regionalne. Komunikacja niewerbalna: strefy w kontaktach, profesjonalna autoprezentacja, typy uścisków dłoni i ich znaczenie, rodzaje kontaktu wzrokowego, gesty obraźliwe w innych krajach itp. Podział kultur według T. Hall?a na wysoko- i niskokontekstowe. Czas polichroniczny […]

Czytaj więcej...

Rozwiązywanie konfliktów

 

Cel szkolenia Poznanie zasad zachowania w sytuacjach konfliktowych. Rozpoznawanie gier emocjonalnych. Umiejętność wychodzenia z sytuacji konfliktowej. Efekt Uczestnicy zdobywają większą łatwość rozwiązywania problemów klienta wewnętrznego i zewnętrznego na zasadzie win-win. Tematy Co to jest konflikt. Zasady rozwiązywania konfliktu. Wprowadzenie do Analiz Transakcyjnych, czyli zrozumienie dynamiki relacji pomiędzy dwoma osobami w sytuacji emocjonalnie trudnej. Gry psychologiczne – przegląd i analiza gier proponowanych przez klienta. […]

Czytaj więcej...

Profesjonalna autoprezentacja

 

Cel szkolenia Jak zbudować profesjonalną autoprezentację. Jak zdobyć autorytet i pewność siebie. Jak być przekonującym. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Efekt Uczestnicy zdobywają większą pewność siebie podczas spotkań, rekrutacji. Wzbudzają większy autorytet i zaufanie. Tematy Cechy najlepszego mówcy/ cechy najlepszego pracownika/kandydata. Elementy negatywne wizerunku i jak z nimi walczyć. Przygotowanie przemówienia/prezentacji od momentu “pustki w głowie” do ostatecznego kształtu. Scenariusz przemówienia/prezentacji. Komunikacja […]

Czytaj więcej...

Negocjacje międzynarodowe – jak wygrać i dać poczucie wygranej

 

Niewiarygodne wydają się rezultaty w negocjacjach, w których obie strony są przegrane. Jednak przy braku wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji. Jest to możliwe i nawet częste, co potwierdzają liczne przykłady ze świata biznesu i polityki. Przy pewnych umiejętnościach natomiast, można nie tylko uniknąć wspólnej porażki czy swojej porażki, ale można uzyskać taki rezultat, który będzie sukcesem dla obu stron. Jest to nieco utrudnione w warunkach międzynarodowych, […]

Czytaj więcej...