Korespondencja służbowa – jak napisać list służbowy w zgodzie z zasadami

Korespondencja służbowa jest mało lubianą formą komunikacji, ponieważ nie uzyskujemy natychmiast informacji zwrotnej. Poza tym list jest trwałym dokumentem. Po wysłaniu niczego już nie możemy zmienić. A każda korespondencja jest odbiciem lustrzanym nadawcy?

Cel szkolenia

 • Poznanie formy listu służbowego (układ)
 • Umiejętność formułowania treści
 • Poznanie zwrotów grzecznościowych i tytułów

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą łatwość pisania służbowej korespondencji i unikania błędów.

Tematy

 • Rodzaje listów służbowych ze względu na cele korespondencji (gratulacje, kondolencje, oferta handlowa, reklamacje, odmowa)
 • Przewaga listu nad faksem i mailem
 • Listy służbowe formalne i nieformalne
 • Układ stałych elementów korespondencji
 • Papier firmowy, koperty, czcionki
 • Najczęściej popełniane błędy językowe
 • Język niestosowny w korespondencji służbowej (kolokwializmy, zdrobnienia, stopery językowe)
 • Tytułowanie (w nagłówku i na kopercie)
 • Zwroty grzecznościowe na rozpoczęcie i zakończenie listu
 • List z propozycją dla klienta
 • List w odpowiedzi na reklamację
 • List jako negatywna odpowiedź na ofertę
 • Najważniejsze zasady etykiety w korespondencji
 • Dodatkowe informacje pisane ręcznie
 • Podpis
 • Składanie listu
 • Adresowanie koperty

Uczestnicy

Osoby, których częścią pracy jest pisanie, utrzymywanie korespondencji.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i  z praktyką pisania listów.

Czas trwania

Szkolenie trwa jeden dzień.

Wielkość grupy

Grupa liczy 1-10 osób.