BUDOWANIE ZESPOŁU

Celem szkolenia jest umiejętność tworzenia zespołu nastawionego na współpracę,

udoskonalenie komunikacji, przepływu informacji oraz budowanie zaufania.

TEMATY:

 • Komunikacja
 • Wielopłaszczyznowe myślenie
 • Znaczenie kontekstu we wzajemnym zrozumieniu
 • Kanały przekazu informacji – spójność w budowaniu wiarygodności
 • Wartości organizacji (rozwój, partnerstwo, odwaga) i wartości osobiste
 • Błędy/stopery językowe – dążenie do jasnego przekazu(dostosowanie komunikatów do odbiorcy)
 • Intonacja i mowa ciała
 • Budowa zespołu
 • Wizja i misja organizacji – wspólne rozumienie, dokąd zmierzamy
 • Przyczyny nieporozumień w zespole
 • Paradygmaty – znaczenie przesunięcia paradygmatów w zmianie zachowania (dążenie zespołu do celu)
 • Proaktywność i poszerzanie strefy wpływu
 • Style działania jednostek i organizacji
 • Grupa i zespół – różnice
 • Zaufanie – pomost pomiędzy starym i nowym modelem:od współzawodnictwa do współdziałania
 • Elementy zmiany modelu działania (zmiana w biegu)
 • Jak usprawnić komunikację i współdziałanie
 • Współpraca w warunkach stresu i utrudnionej komunikacji
 • Dowartościowanie
 • Koło zobowiązań

EFEKT: Lepsza komunikacja i współpraca w zespole.

METODY SZKOLENIA:

Program szkolenia oparty jest na zasadzie nauki przez doświadczenie.

Teoria przeplatana jest z praktyką. Ćwiczenia zespołowe służą przede wszystkim uświadomieniu znaczenia przepływu informacji i nadrzędności współdziałania; nastawione są na unikanie rywalizacji; ukazują, jak negatywne znaczenie dla pracy zespołu i tym samym całej organizacji ma myślenie typu: „ja się tyle nad tym napracowałem, niech on też się pomęczy”. Gry, w których zaangażowany jest cały zespół, ukazują znaczenie wartości i różne ich rozumienie. Niektóre ćwiczenia pozwalają na wspólne wypracowanie zasad współdziałania. Po każdym ćwiczeniu zespołowym następuje debriefing, który pozwala na porównanie doświadczeń do zwykłej pracy uczestników i osadzenie wniosków w codziennej rzeczywistości. W każdym kolejnym ćwiczeniu – możliwość wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i wypracowanych wniosków.