Sztuka prezentacji i argumentacji

Jak przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie lub prezentację, aby przekonać audytorium, jak zdobyć i utrzymać zainteresowanie audytorium.

Z badań przeprowadzonych przez amerykańską prezenterkę wynika, że upodobania publiczności na całym świecie są podobne. Publiczność wybaczy mówcom i prezenterom prawie wszystko oprócz nudy.

Szkolenie prowadzone przy współudziale aktora lub reżysera.

Cele szkolenia

 • Jak zdobyć uwagę publiczności i  utrzymać zainteresowanie do końca prezentacji.
 • Jak być przekonującym.
 • Jak dostosować wystąpienie: do audytorium, do wielkości pomieszczenia, czasu?
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, co zrobić z tremą.

Tematy

 • Cechy najlepszego prezentera/mówcy.
 • Czego należy unikać w wystąpieniach publicznych ? co ?zabija? najlepiej przygotowaną prezentację .
 • Przygotowanie przemówienia/prezentacji od momentu ?pustki w głowie? do ostatecznego kształtu.
 • Scenariusz przemówienia/prezentacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, praca nad emisją głosu (głos i gesty, które pozwalają zdobyć autorytet).
 • Ćwiczenia dykcyjne ? prawidłowa artykulacja głosu.
 • Swoboda “na wybiegu” ? opanowanie ciała podczas prezentacji.
 • Wielopłaszczyznowe myślenie.
 • Jak utrzymać zainteresowanie audytorium.
 • Styl prezentera.
 • Zachowanie prezentera na scenie, kontakt z publicznością.
 • Praca ze sprzętem audio-wizualnym.
 • Co to jest trema, czy/i jak należy z nią walczyć.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach (kłopotliwe pytania, trudna publiczność, problemy ze sprzętem).
 • Rodzaje wystąpień w zależności od celu.
 • Prezentacja informacyjna a relacja.
 • Sztuka perswazji ? jak stać się przekonującym.
 • Logiczne przesłanki perswazji.
 • Analiza mowy perswazyjnej.
 • Budowa platformy porozumienia, dążenie do uzyskania z góry założonego celu.
 • Rozmowa ? ?podprowadzenie? rozmówcy na swoją pointę.
 • Jak elastycznie nawiązywać do słów rozmówcy.
 • Przygotowanie prezentacji perswazyjnej, dobór argumentów, hierarchia ważności argumentów.

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą pewność siebie podczas wystąpień publicznych, umiejętność budowania przekonywających przemówień. Poznają techniki przykuwania uwagi i utrzymania zainteresowania, Zwiększają odporność na stres przy wystąpieniach publicznych.

Uczestnicy

Osoby, które korzystają z prezentacji jako narzędzia perswazji, prowadzą zebrania, konferencje, prezentacje handlowe.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i  z praktyką prowadzenia prezentacji/wygłaszania przemówień. Praca z kamerą. Ćwiczenia z emisji głosu, ćwiczenia dykcyjne, zadania aktorskie dla panowania nad ciałem.

Czas trwania

Szkolenia trwa 3 dni.