Różnice kulturowe

  • Przygotowanie do kontaktów międzynarodowych.
  • Zasada dostosowania jako główna zasada protokołu dyplomatycznego w kontaktach międzynarodowych.
  • Wielopoziomowy charakter rozumienia.
  • Hierarchia wartości właściwa danej kulturze.
  • Świadomość różnic kulturowych.
  • Style komunikacji, zwyczaje regionalne.
  • Komunikacja niewerbalna: strefy w kontaktach, profesjonalna autoprezentacja, typy uścisków dłoni i ich znaczenie, rodzaje kontaktu wzrokowego, gesty obraźliwe w innych krajach itp.
  • Podział kultur według T. Hall?a na wysoko- i niskokontekstowe.

Czas polichroniczny i monochroniczny.

 • Różnice w kontaktach z przedstawicielami krajów o kulturze wysokokontekstowej -polichronicznej i niskokontekstowej monochronicznej – ćw. “jaki typ kultury reprezentujesz”.
 • Klasyfikacja kultur według Fonsa Trompenaarsa (uniwersaliści, indywidualiści, postawy skoncentrowane i rozproszone, orientacje sekwencyjne i synchroniczne?).
 • Podział kultur według Richarda Gestelanda (kultury propartnerskie i protransakcyjne, ceremonialne i nieceremonialne).
 • Percepcja na styku różnych kultur.
 • Opis kultur na przykładzie konkretnych państw.
 • Zasady obowiązujące w międzynarodowych negocjacjach.
 • Zasady dawania prezentów w różnych krajach.
 • Na lunch można wykorzystać menu francuskie z homarem jako daniem głównym. Poza tym np. przegrzebki św. Jakuba, ostrygi, mule.