Komunikacja z trudnym klientem

Jak sobie radzić w sytuacjach budzących emocje.

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad zachowania przy reklamacji
 • Eliminowanie błędów w rozmowach telefonicznych
 • Umiejętność oceny zachowania

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą łatwość rozwiązywania problemów klienta na zasadzie win-win.

Tematy

 • Co to jest konflikt
 • Zasady rozwiązywania konfliktu
 • Wprowadzenie do Analiz Transakcyjnych, czyli zrozumienie dynamiki relacji pomiędzy dwoma osobami w sytuacji emocjonalnie trudne
 • Gry psychologiczne – przegląd i analiza gier proponowanych przez Klienta
 • Sposoby wychodzenia z gry (z poziomu Dorosłego, czyli WIN-WIN)
 • Zrozumienie własnych sposobów reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 • Modelowania postawy i sposoby reagowania
 • Komunikacja ? perswazja i tworzenie kontekstu/kontekst i dodatkowy rezultat
 • Postawa względem nadawcy, a zmiana poglądu
 • Intonacja, a intencje pracownika
 • Dekalog w sytuacji reklamacyjnej
 • Najczęściej popełniane błędy językowe
 • Język niestosowny w komunikacji służbowej (kolokwializmy, zdrobnienia, stopery językowe)
 • List w odpowiedzi na reklamację

Uczestnicy

Osoby, których zasadniczą częścią pracy są kontakty interpersonalne.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać się zarówno z teorią jak i  z praktyką (ćwiczenia, nagrania DVD).

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni.

Wielkość grupy

Grupa liczy 1-10 osób.