Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre

W obecnym świecie jesteśmy świadkami gwałtownie rozwijającej się ekonomii globalnej. Aby odnieść sukces na arenie międzynarodowej, osoby zarządzające muszą być świadome różnic kulturowych oraz zasad protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u biznesowego, obowiązującego w kontaktach na całym świecie. Wchodząc w relacje z przedstawicielami światowego biznesu, dążąc do ustanowienia wzajemnie korzystnych stosunków, znajomość protokołu dyplomatycznego jest nieodzownym narzędziem, które pozwoli podczas prowadzenia ważnych rozmów skoncentrować się na omawianych kwestiach, a nie na sprawach związanych z precedencją czy innych problemach określonych protokołem.

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad protokołu dyplomatycznego.
 • Zdobycie większej pewności siebie w międzynarodowych kontaktach służbowych oraz na spotkaniach z kluczowymi klientami.
 • Pogłębienie znajomości etykiety obowiązującej na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych.
 • Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (dobór stroju i akcesoriów adekwatnie do rodzaju przyjęcia, opieka nad gościem).

Efekt

Uczestnicy uzyskują większą swobodę w kontaktach międzynarodowych, na ważnych przyjęciach i spotkaniach biznesowych, zdobywają większą pewność siebie, łatwość osiągania celów, unikają kłopotliwych sytuacji, tworzą wokół siebie aurę spokoju i autorytetu. Firma zyskuje większą efektywność pracy, wyższe standardy jakości, konkurencyjność i bardziej profesjonalny wizerunek.

Tematy

 • Przygotowanie do kontaktów międzynarodowych.
 • Zasada dostosowania w kontaktach międzynarodowych.
 • Przedstawianie siebie i innych na arenie międzynarodowej – zasady pierwszeństwa i form adresatywnych.
 • Tytułowanie kurtuazyjne, służbowe i naukowe.
 • Różnice w kontaktach z przedstawicielami krajów monochronicznych i polichronicznych.
 • Komunikacja niewerbalna: strefy w kontaktach, profesjonalna autoprezentacja, typy uścisków dłoni i ich znaczenie, rodzaje kontaktu wzrokowego, gesty obraźliwe w innych krajach itp.
 • Protokół dawania i otrzymywania prezentów w Polsce i na arenie międzynarodowej.
 • Zasady zajmowania miejsc w samochodzie.
 • Zasady zajmowania miejsc na przyjęciu.
 • Style zachowania przy stole.
 • Trudne potrawy (homar).
 • Planowanie menu i dekoracja stołu.
 • Zasady prowadzenia rozmowy przy stole.
 • Zasady obowiązujące w międzynarodowych negocjacjach.
 • Najczęściej popełniane faux pas.
 • Opieka nad VIP-em.

Uczestnicy

Pracownicy, utrzymujący kontakty z kluczowymi klientami oraz kontakty międzynarodowe.

Metody szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z zasadami protokołu dyplomatycznego w części teoretycznej, po czym ćwiczą umiejętności w symulacjach oraz podczas obiadu szkoleniowego.

 

Zapisy

Zapisy przyjmujemy pod numerem 728 534 378 (Dominika Grodowska) lub pod adresem d.grodowska@protocol.pl

  Formularz rejestracji na szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Dodatkowe sugestie/życzenia/informacje