Zachowanie przed kamerą

Coraz częściej menedżerowie spotykają się z koniecznością udzielania wywiadów, wystąpień przed kamerą, co budzi ich lęk i paraliżuje myśli. Media natomiast są najlepszym narzędziem dla kreowania wizerunku firmy, co można w pełni wykorzystać, zdobywszy niezbędne umiejętności.

Cel szkolenia

 • Zdobycie swobody bycia przed kamerą
 • Autorytet przy udzielaniu wywiadów
 • Umiejętność przekonania do własnej koncepcji
 • Jak się ?nie dać? dziennikarzom

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą pewność siebie podczas wystąpień przed kamerą, umiejętność formułowania myśli, przedstawiania informacji.

Poznają techniki przykuwania uwagi i utrzymania zainteresowania.

Zwiększają odporność na stres przy wystąpieniach przed kamerą.

Tematy

 • Autoprezentacja przed kamerą
 • Zachowanie przed kamerą ? czy gestykulować, co zrobić z rękami, nogami, postawa, jak siedzieć
 • Głos ? siła, intonacja, akcent logiczny i wykorzystanie pauzy
 • Jak patrzeć w kamerę
 • Wykorzystanie przestrzeni przed kamerą
 • Formuła wywiadu ? ?stand-up? na zewnątrz i wywiad studyjny
 • Udzielanie wywiadu na żywo indywidualnie
 • Udzielanie wywiadu w grupie ? jak wykorzystać swój czas i nie pozwolić na ciągłe przerywanie
 • Dyskusja przed kamerą
 • Jak wejść w słowo rozmówcy
 • Jak sobie radzić z agresywnym dziennikarzem
 • Jak sobie radzić z dziennikarzem, który każdą wypowiedź wykorzystuje dla potwierdzenia swoich niesłusznych założeń
 • Trudne sytuacje ? pomyłka, brak informacji, przejęzyczenie, niewłaściwa forma
 • Dostosowanie tempa wypowiedzi do czasu wywiadu
 • Strój jako narzędzie w osiąganiu celów, strój niekorzystny przed kamerą
 • Przygotowanie do wywiadu
 • Wielopłaszczyznowe myślenie
 • Co to jest trema, czy należy z nią walczyć i jak to robić

Uczestnicy

Osoby, które zajmują się kreowaniem wizerunku instytucji/firmy, menedżerowie, przedstawiciele PR, pracownicy marketingu.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i  z praktyką udzielania wywiadów. Każdy uczestnik ma kilkakrotnie możliwość wystąpienia przed audytorium. Wystąpienia są nagrywane na kasetę video, którą uczestnik otrzymuje na własność pod koniec szkolenia.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni.