Profesjonalna autoprezentacja

Cel szkolenia

 • Jak zbudować profesjonalną autoprezentację.
 • Jak zdobyć autorytet i pewność siebie.
 • Jak być przekonującym.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą pewność siebie podczas spotkań, rekrutacji. Wzbudzają większy autorytet i zaufanie.

Tematy

 • Cechy najlepszego mówcy/ cechy najlepszego pracownika/kandydata.
 • Elementy negatywne wizerunku i jak z nimi walczyć.
 • Przygotowanie przemówienia/prezentacji od momentu “pustki w głowie” do ostatecznego kształtu.
 • Scenariusz przemówienia/prezentacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, praca nad emisją głosu (głos i gesty, które pozwalają zdobyć autorytet).
 • Jak utrzymać zainteresowanie audytorium.
 • Styl ? wygląd i zachowanie.
 • Ubiór biznesowy dla kobiety i mężczyzny.
 • Najważniejsze zasady etykiety biznesu z punktu widzenia wizerunku ? różnice między etykietą biznesu i etykietą towarzyską oraz znaczenie znajomości zasad na ścieżkach kariery zawodowej.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i  z praktyką. Praca z kamerą.

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni.

Wielkość grupy

Grupa liczy 1-10 osób.