Etykieta biznesu dla asystentek

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic
 • Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych
 • Organizacja przyjęć z udziałem klientów, gości honorowych
 • Organizacja pracy biura
 • Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (profesjonalna autoprezentacja, dobór stroju dla zdobycia autorytetu)

Korzyści dla uczestników

Wzrost kompetencji w zakresie budowania wizerunku osobistego i wizerunku reprezentowanej organizacji.

Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura.

Pogłębienie wiedzy z zakresu savoir vivre’u, organizacji wizyt, delegacji, przyjęć.

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.

Program

Dzień I

 1. Profesjonalna autoprezentacja oraz zasady etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic,
 2. Zainicjowanie krótkiej rozmowy z gościem – tematy „zakazane”.
 3. Przedstawianie osób – różnice w zasadach etykiety biznesu i etykiety towarzyskiej.
 4. Anonsowanie gościa/gości u przełożonych.
 5. Zasady precedencji, zasada alternatu.
 6. Zapamiętywanie imion i nazwisk.
 7. Tytułowanie – tyt. kurtuazyjne, służbowe i naukowe w rozmowie i korespondencji.
 8. Jak przygotować i podać kawę, herbatę i inne napoje w biurze.
 9. Etykieta w komunikacji telefonicznej.
 10. Zasady telefonowania: telefon stacjonarny, komórkowy, przełączanie, jednocześnie dzwoni telefon i wchodzi klient…, poczta głosowa, dźwięki przez telefon.
 11. Praca nad intonacją w rozmowie telefonicznej i bezpośredniej.
 12. Kto i jak kończy rozmowę, scenariusze rozmów telefonicznych.
 13. Proces komunikacji – kanały przekazu informacji.
 14. Komunikacja werbalna – przekazywanie informacji, przyczyny błędów i przekłamań, unikanie błędów komunikacji werbalnej: pytania, słuchanie, parafrazy, klaryfikacje.
 15. Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym – zrozumienie, zaangażowanie i dostosowanie; przyczyny braku zrozumienia.
 16. Trudny klient – sposoby reakcji.
 17. Przyczyny i rodzaje zachowań emocjonalnych.
 18. Opanowanie własnych emocji i reakcja na emocje klienta.
 19. Analiza transakcyjna (reakcje na prowokacje, szukanie porozumienia z pozycji dorosłego).
 20. Komunikacja niewerbalna – właściwa postawa, gesty, które obrażają innych, gesty, które należy wyeliminować.

Dzień II

 1. Korespondencja służbowa, tworzenie oficjalnych pism.
 2. Najczęściej popełniane błędy językowe.
 3. Język niestosowny w komunikacji służbowej (kolokwializmy, zdrobnienia, stopery językowe).
 4. Układ stałych elementów korespondencji.
 5. Zwroty grzecznościowe na rozpoczęcie i zakończenie listu.
 6. Komunikacja elektroniczna.
 7. Podstawowe elementy ubioru służbowego dla kobiety i mężczyzny.
 8. Kryteria doboru garderoby.
 9. Dodatki niezbędne w stroju w biurze.
 10. Niewłaściwe elementy stroju.
 11. Ubiór w dostosowaniu do urody – jak poruszać się w obrębie zasad i dobrze wyglądać.
 12. Inne elementy wizerunku: włosy, makijaż, paznokcie, zapach.
 13. Ubiór odpowiedni do okazji – nazwy na zaproszeniach dot. stroju.

Czas trwania: 2 dni (od 10:00 – 16:00)