Memo Writing

Korespondencja służbowa jest mało lubianą formą komunikacji, ponieważ nie uzyskujemy natychmiast informacji zwrotnej. Poza tym list/memo jest trwałym dokumentem. Po wysłaniu niczego już nie możemy zmienić. A każda korespondencja jest odbiciem lustrzanym nadawcy…

Cel szkolenia

 • Poznanie formy memorandum (układ i styl)
 • Umiejętność formułowania treści memorandum
 • Unikanie błędów

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą łatwość pisania służbowej korespondencji i unikania błędów.

Tematy

 • Rodzaje listów służbowych ze względu na cele korespondencji (memo writing, gratulacje, kondolencje, oferta handlowa, reklamacje, odmowa)
 • Nośniki korespondencji
 • Listy służbowe formalne i nieformalne
 • Problem doboru adresatów „memo”
 • Tytuły służbowe – gdzie i kiedy
 • Układ stałych elementów „memo” i innych form korespondencji
 • Formułowanie poszczególnych komponentów „memo” (nagłówek, cel, wstęp, zawartosć/dyskusja, segment zadaniowy, podsumowanie)
 • Analiza przykładów „memo”
 • Tworzenie „memo” w zależności od celu
 • „Memo” perswazyjne
 • Najczęściej popełniane błędy językowe i interpunkcyjne
 • Język niestosowny w korespondencji służbowej (kolokwializmy, zdrobnienia, stopery językowe)

Uczestnicy

Osoby, których częścią pracy jest pisanie korespondencji.

Metody szkolenia

Program szkolenia pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i z praktyką pisania.

Czas trwania

Szkolenie trwa jeden dzień.

Wielkość grupy

Grupa liczy 1-10 osób.