Zasady skutecznego działania

Szkolenie “Zasady skutecznego działania” ukierunkowane jest na zmianę mentalności Uczestników, na budowanie nastawienia na zmiany we własnym życiu. Szkolenie doskonali komunikację w zespole oraz wzmacnia identyfikację pracowników z firmą. Wielkie znaczenie przywiązywane jest także do tworzenia postaw współpracy i współdziałania w zespole z uwzględnieniem wizji i misji firmy oraz z uwzględnieniem indywidualnych cech jednostek.

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad skutecznego działania.
 • Umiejętność tworzenia własnej misji oraz misji zespołu.
 • Umiejętność hierarchizacji zadań i innych czynności.
 • Udoskonalenie komunikacji w zespole.
 • Działanie na zasadzie win-win.

Efekt

Uczestnicy uświadamiają sobie swoje własne możliwości rozwoju oraz uczą się identyfikować bariery, które utrudniają ten rozwój. Tworzą własną misję oraz własną rolę w realizacji misji firmy. Uczą się skutecznego działania i współdziałania.

Tematy

 • W kręgu problemów ? przykłady własne i innych ? przyczyny problemów.
 • Paradygmaty ? znaczenie przesunięcia paradygmatów w zmianie zachowania (północ, dążenie zespołu do celu).
 • Identyfikacja centrów ? koncentracja na problemach.
 • Proaktywność i poszerzanie strefy wpływu (wyjście ze strefy komfortu).

 • Tworzenie własnej indywidualnej misji.
 • Misja firmy.
 • Szukanie rezerw czasowych ? matryca zarządzania czasem.
 • Style działania organizacji.
 • Zaufanie ? pomost pomiędzy starym i nowym modelem działania organizacji.
 • Elementy zmiany modelu działania (zmiana w biegu).
 • Jak usprawnić komunikację i współdziałanie.
 • Współpraca w warunkach stresu i utrudnionej komunikacji.
 • Cechy zespołu wysokiej jakości.
 • Dowartościowanie współpracowników.
 • Koło zobowiązań.
 • Wspólne działanie ? wspólny taniec.

Program i metody szkolenia

Program szkolenia oparty jest na zasadzie nauki przez doświadczenie, polegającej na tym, że uczestnik przeżywa ?na własnej skórze? momenty, w których można lub trzeba na przykład zaufać innym. Teoria przeplatana jest z praktyką.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni.

Wielkość grupy

Grupa liczy 12 osób.