Sztuka wystąpień – warsztaty aktorskie

Prezenterzy, wykładowcy, mówcy – mają szeroką wiedzę na temat sztuki wystąpień, ale nie są w stanie jej wykorzystać?

Szkolenie prowadzone przy współudziale aktora lub reżysera.

Cele szkolenia

 • Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
 • Nabranie swobody na scenie
 • Wypracowanie własnego stylu

Tematy

 • Opanowanie mowy ciała i intonacji
 • Praca nad głosem ? wydobywanie pełni głosu
 • Wizualizacje innych rzeczywistości i koncentracja
 • Pobudzanie wyobraźni
 • Ćwiczenia na odprężenie się, wyłączenie się ze świata zewnętrznego (pomocne w radzeniu sobie ze stresem, bólem, trudnościami wywołanymi przez audytorium)
 • Wywołanie i budowanie konkretnych emocji
 • Wyrażanie poprzez ruch swoich odczuć
 • Wyrażanie przez ruch (mowę ciała) ? tekstu
 • Wyrażanie przez intonację zawartych w tekście treści, ewentualne różne interpretacje
 • Wyrażanie odczuć poprzez tekst ? słowa + intonacja
 • Dostosowanie tych samych treści do różnych odbiorców
 • Wcielanie się w różne podmioty
 • Spójność wszystkich kanałów komunikacji (słowa, mowa ciała i intonacja)
 • Sprzeczności wewnętrzne w komunikacji ? brak spójności między poszczególnymi kanałami komunikacji:
  1. zaprzeczanie słowom mową ciała i intonacją
  2. zaprzeczanie słowom i mowie ciała samą intonacją
  3. zaprzeczanie słowom i intonacji samą mową ciała
 • Zadania aktorskie indywidualne i zespołowe według scenariuszy
 • Ćwiczenia w przekazie niekorzystnych dla firmy treści ? sztuka perswazji
 • Sztuka wystąpień publicznych przy wykorzystaniu wszystkich możliwości, jakie daje ciało i głos
 • Wypracowywanie własnego niepowtarzalnego stylu

Efekt

Uczestnicy zdobywają większą pewność siebie podczas wystąpień publicznych, swobodę podczas prowadzenia prezentacji i innych typów wystąpień.

Poznają techniki radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach.

Zwiększają odporność na stres przy wystąpieniach publicznych.

Uczestnicy

Osoby, które korzystają z prezentacji jako narzędzia perswazji, prowadzą spotkania, konferencje, prezentacje handlowe.

Metody szkolenia

Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na ćwiczeniach (ok. 90% czasu), chociaż pozwala uczestnikom zapoznać zarówno z teorią jak i  z praktyką prowadzenia prezentacji/wygłaszania przemówień. Praca z kamerą.

Ćwiczenia z mowy ciała i emisji głosu, zadania aktorskie dla panowania nad ciałem.

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni