Jak powiedzieć “nie”

„Molestowanie – jak powiedzieć NIE”

Molestowanie seksualne – analiza przypadków

Cele szkolenia:

  • Świadomość różnic w interpretacji tych samych zjawisk
  • Poznanie granicy, poza którą zachowanie może zostać uznane za molestowanie seksualne
  • Umiejętność rozwiązania problemu bez uszczerbku dla stron i dla firmy
  • Umiejętność właściwego reagowania przełożonych
  • Efekt:

Uczestnicy zdobywają większą świadomość, kiedy działanie może zostać uznane za molestowanie seksualne oraz umiejętności radzenia sobie z problemem. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji przez przełożonych w reakcji na zgłoszony problem molestowania seksualnego.

Tematy:

  • Molestowanie seksualne w liczbach
  • „Niewinne komplementy”
  • Prośba czy groźba i konsekwencje
  • Kiedy dochodzi do eskalacji problemu
  • Działanie przełożonych w obliczu problemów

Uczestnicy: kobiety i mężczyźni

Wielkość grupy: 12-15 osób

Czas trwania: 5-6 godzin